ติดต่อ สำนักบัณฑิตศึกษา

ที่อยู่ : อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) ชั้น 4 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2549-3697 , 0-2549-3618 , 0-2549-3695